Məhsullar

Təbriknamələr
Zəfər gününə və Bayrağ gününə təbriknamə. Tam rəngli çapdan sonra qızılı folqa və zonal laklanma ilə dekorasiya edilmiş təbriknamə və zərf. Formalı kəsim. Greeting card for Victory Day and Flag Day. Greeting card and envelope decorated with gold foil and zonal lacquering after full color printing. Shaped cut.
Tam rəngli çapdan sonra qabarıq falqa ilə dekorasiya edilmiş təbriknamə və zərf. Formalı kəsim.  Embossed foil decorated greeting card and envelope after full color printing. Shaped cut.
Dizayn kağızı üzərində qabarıq falqa və seçmə lak ilə dekorasiya edilmiş təbriknamə və zərf. Göy rəngli dizayn kağızı. Eksklüziv dizayn kağızı Greeting card and envelope decorated with embossed foil and selective varnish on designer paper. Blue design paper. Exclusive design paper
Qabarıq falqa və seçmə lak ilə dekorasiya edilmiş təbriknamə və zərf. Bundan əlavə hüsusi silk laminasiya istifadə olunub. Greeting card and envelope decorated with embossed foil and selective varnish. In addition, special silk lamination was used.
Biz rəqəmsal dekorasiya ilə bəzi elementləri vurğulayıb bu gözəl təbriki yaratdıq. Xüsusi effektli qabarıq folqalı çap. We created this beautiful greeting by highlighting some elements with digital decoration. Special effect embossed foil print.