Məhsullar

Stendlər
Gözəllik sahəsi üçün promo stendı, PVX materialı, UF çapı, xüsusi forma Promo stand for beauty area, PVC material, UF printing, special shape
2 mm qalın kartondan kassa yanı stendı. Tam rəngli çap və xüsusi kəsim. Məhsullar üçün yerlər Cash register stand made of 2 mm thick cardboard. Full color print and custom cut. Places for products
2 mm qalın kartondan kassa yanı stendı. Tam rəngli çap və xüsusi kəsim. Məhsullar üçün yerlər Cash register stand made of 2 mm thick cardboard. Full color print and custom cut. Places for products