Məhsullar

Qovluqlar
Qalın kağız üzərində qızılı falqa ilə xüsusi çap. İstedadlar müsabiqəsi üçün diplom. Tam rəngli çapdan sonra qabarıq falqa ilə dekorasiya edilmiş diplom. Custom print with gold foil on thick paper. Diploma for talent competition. Embossed foil decorated diploma after full color printing.
Dizayn kağızından qovluq, formalı kəsim, xüsusi effektli çap, gümüşü folqalı rəqəmsal çap, göy rəngli dizayn kağızı Design paper folder, die cut, special effect printing, silver foil digital printing, blue design paper
Təlim üçün korporativ qovluq, tam rəngli çap, iki tərəfli parlaq laminasiya, iç hissəsində xüsusi kəsim Corporate folder for training, full color printing, two-sided glossy lamination, special cut on the inside
Məxməri laminasiya, formalı kəsim, iki tərəfli tam rəngli çap, xüsusi effektli çap, klişesiz folqa, göy rəngdə qovluq, korporativ qovluq Velvet lamination, die-cut, double-sided full-color printing, special effect printing, cliché-free foil, blue folder, corporate folder