Products

Labels
Fakturalı etiket kağızının üzərində rəqəmsal çapı və falqa ilə dekorasiya Digitally printed on textured label paper and decorated with foil
Xüsusi şərab etiket kağızı, rəqəmsal qızıl folqa bəzəyi. Etiket nümunəsi. Məhsul etiketkası. Custom wine label paper, digital gold foil decoration. Label example. Product label.
Fakturalı kağızın üzərində tam rənqli çap. Rəqamsal folqa və seçmə lak ilə dekorasiya. Full color printing on textured paper. Decoration with digital foil and selective varnish.
Orqanik məhsulların etiketləri, təbii məhsullar üçün etiketlər, yapışqan kağız üzərində tam rəngli çap. Organic product labels, natural product labels, full color printing on adhesive paper.