Products

Catalogues
Loqonun qızılı folqalı xüsusi effektli çapı, ikiərəfli tam rəngli çap, stepler ilə cildlənmə Gold foil special effect printing of the logo, double sided full color printing, staple binding
Təkrar emal olunmuş qalın kağız üzərində çap. Qırmızı dəri əvəzedici ilə cildlənmə olunub. İç vərəqlərdə iki tərəfli tam rəngli çap Print on recycled thick paper. Bound in red leather substitute. Double-sided full-color printing on inner pages
Tanıtım xarakerli təqdimat kataloqu, teksturalı kağız üzərində çap, sərt üz qabığı, termokley ilə cildlənmə, iç vərəqlərdə yüksək keyfiyyətli çap Promotional brochure, printed on textured paper, hardcover, thermo-glue binding, high-quality printing on inner pages