Products

POS products & interior
Reset
Gözəllik sahəsi üçün promo stendı, PVX materialı, UF çapı, xüsusi forma Promo stand for beauty area, PVC material, UF printing, special shape
300q laminasiyalı kəğız, hüsusi kəsim və şəffaf ayağı 300g laminated paper, custom cut and clear leg
2 mm qalın kartondan kassa yanı stendı. Tam rəngli çap və xüsusi kəsim. Məhsullar üçün yerlər Cash register stand made of 2 mm thick cardboard. Full color print and custom cut. Places for products
2 mm qalın kartondan kassa yanı stendı. Tam rəngli çap və xüsusi kəsim. Məhsullar üçün yerlər Cash register stand made of 2 mm thick cardboard. Full color print and custom cut. Places for products
Tədbirləriniz üçün keyfiyyətli çap ilə möhkəm rollap A sturdy rollup with quality printing for your events