Products

Menu and presentations
Reset
Loqonun qızılı folqalı xüsusi effektli çapı, ikiərəfli tam rəngli çap, stepler ilə cildlənmə Gold foil special effect printing of the logo, double sided full color printing, staple binding
Bərk cildlənmə ilə menyu, göy rəngdə dizayn kağızı, iki tərəfli yüksək keyfiyyətli tam rəngli çap, qızılı folqa ilə basma Hardcover menu, blue designer paper, double sided high quality full color printing, gold foil printing
Xüsusi bürünc dəri üzərində qızılı folqa ilə basqı. Sərt cildlənmə, sap tikişi, gümüşü boltlar. Parlaq dizayn kağızı üzərində tam təngli çap. Gold foil print on custom bronze leather. Hard binding, thread stitching, silver bolts. Full-tone print on glossy designer paper.
Təkrar emal olunmuş qalın kağız üzərində çap. Qırmızı dəri əvəzedici ilə cildlənmə olunub. İç vərəqlərdə iki tərəfli tam rəngli çap Print on recycled thick paper. Bound in red leather substitute. Double-sided full-color printing on inner pages
Tanıtım xarakerli təqdimat kataloqu, teksturalı kağız üzərində çap, sərt üz qabığı, termokley ilə cildlənmə, iç vərəqlərdə yüksək keyfiyyətli çap Promotional brochure, printed on textured paper, hardcover, thermo-glue binding, high-quality printing on inner pages
Xüsusi al qırmızı dəri üzərində termo basqı. Sərt cildlənmə, iplə tikmə, qızılı boltlar. 300 qr ağ kağız üzərində tam rəngli çap. Hot stamping on custom crimson leather. Hard binding, thread embroidery, gold bolts. Full color print on 300gsm white paper.
Xüsusi qara dəri üzərində gümüşü folqa ilə basqı. Sərt cildlənmə, sap tikişi, gümüşü boltlar. Parlaq dizayn kağızı üzərində tam təngli çap. Silver foil print on custom black leather. Hard binding, thread stitching, silver bolts. Full-tone print on glossy designer paper.