Products

Label
Reset
Qida məhsulu üçün rulonlu stikerlərin çapı, tam rəngli çap, sürətli çap, yapışqanlı stikerlər Printing of roll stickers for food product, full color printing, fast printing, adhesive stickers
Mexpo şirkəti üçün rulonlu stikerlərin çapı, tam rəngli çap, sürətli çap, yapışqanlı stikerlər Printing of roll stickers, full color printing, fast printing, adhesive stickers for Mexpo company
Bigchefs restoranı üçün rulonlu stikerlərin çapı, tam rəngli çap, sürətli çap, yapışqanlı stikerlər Bigchefs restaurant roll stickers printing, full color printing, fast printing, adhesive stickers
İfadələrdən ibarət korporativ stikerlər dəsti A set of corporate stickers with expressions
Rulonlu stiker çapı, tam rəngli çap, sürətli çap, mükəmməl keyfiyyət Roll sticker printing, full color printing, fast printing, perfect quality
Fakturalı etiket kağızının üzərində rəqəmsal çapı və falqa ilə dekorasiya Digitally printed on textured label paper and decorated with foil
Xüsusi şərab etiket kağızı, rəqəmsal qızıl folqa bəzəyi. Etiket nümunəsi. Məhsul etiketkası. Custom wine label paper, digital gold foil decoration. Label example. Product label.
Xüsusi şərab etiket kağızı, rəqəmsal qızıl folqa bəzəyi. Etiket nümunəsi. Məhsul etiketkası. Custom wine label paper, digital gold foil decoration. Label example. Product label.
Fakturalı kağızın üzərində tam rənqli çap. Rəqamsal folqa və seçmə lak ilə dekorasiya. Full color printing on textured paper. Decoration with digital foil and selective varnish.