Products

Corporate
Reset
Loqonun qızılı folqalı xüsusi effektli çapı, ikiərəfli tam rəngli çap, stepler ilə cildlənmə Gold foil special effect printing of the logo, double sided full color printing, staple binding
Yumşaq cildlənmə, qırmızı rəngdə suni dəri, termo basım, iç vərəqlərdə tam rəngli çap, künclərin dairəvi kəsimi, təqvimli bloknot Softcover, red faux leather, thermal printing, full color printing on inner pages, rounded corners, calendar pad
74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi üçün hazırlanmış maqnitlər. Tam rəngli çap, formalı kəsim, kleylənmə. Magnets prepared for the 74th International Astronautical Congress. Full color printing, shape cutting, gluing
A5 formatlı prujinalı bloknot, içlikdə tam rəngli xət və logo çapı ilə, üzü tam rəngli çapı ilə. Dəmir spiral ilə cildləmə. A5 spring  binded notepad with full-color lettering and logo printing on the inside and full-color printing on the front. Iron spiral binding.
Qalın kağız üzərində qızılı falqa ilə xüsusi çap. İstedadlar müsabiqəsi üçün diplom. Tam rəngli çapdan sonra qabarıq falqa ilə dekorasiya edilmiş diplom. Custom print with gold foil on thick paper. Diploma for talent competition. Embossed foil decorated diploma after full color printing.
İstedadlar müsabiqəsi üçün proqram.Tam rəngli çapdan sonra qabarıq falqa ilə dekorasiya edilmiş broşür. Stepler. Qatlanma Program for talent contest. Brochure decorated with embossed foil after full color printing. Stapler. Folded
Təkrar emal olunmuş qalın kağız üzərində çap. Qırmızı dəri əvəzedici ilə cildlənmə olunub. İç vərəqlərdə iki tərəfli tam rəngli çap Print on recycled thick paper. Bound in red leather substitute. Double-sided full-color printing on inner pages
Dizayn kağızından qovluq, formalı kəsim, xüsusi effektli çap, gümüşü folqalı rəqəmsal çap, göy rəngli dizayn kağızı Design paper folder, die cut, special effect printing, silver foil digital printing, blue design paper
Təlim üçün korporativ qovluq, tam rəngli çap, iki tərəfli parlaq laminasiya, iç hissəsində xüsusi kəsim Corporate folder for training, full color printing, two-sided glossy lamination, special cut on the inside
Məxməri laminasiya, formalı kəsim, iki tərəfli tam rəngli çap, xüsusi effektli çap, klişesiz folqa, göy rəngdə qovluq, korporativ qovluq Velvet lamination, die-cut, double-sided full-color printing, special effect printing, cliché-free foil, blue folder, corporate folder
Zəfər gününə və Bayrağ gününə təbriknamə. Tam rəngli çapdan sonra qızılı folqa və zonal laklanma ilə dekorasiya edilmiş təbriknamə və zərf. Formalı kəsim. Greeting card for Victory Day and Flag Day. Greeting card and envelope decorated with gold foil and zonal lacquering after full color printing. Shaped cut.
Tam rəngli çapdan sonra qabarıq falqa ilə dekorasiya edilmiş təbriknamə və zərf. Formalı kəsim.  Embossed foil decorated greeting card and envelope after full color printing. Shaped cut.